کتاب Speak Now یک دوره آموزشی چهار سطحی است که مهارت های ارتباطی زبان آموزان را در داخل و خارج کلاس توسعه میدهد. هر درس در کتاب Speak Now شامل یک مولفه گفتاری است و ویدئو های آن به صورت هر چهار درس آورده شده است که شیوه یادگیری صبحت کردن به صورت زبان مادری را فراهم میکند.

در کنار کتاب اصلی، کتاب کار هم وجود دارد که که توسط آن میتوان فعالیت های اضافی برای توسعه و گسترش تسلط بر روی مهارت گفتاری و لغات انجام داد.

در کتاب Speak Now هر درس شامل موضوعی درباره مسائل روزمره زندگی می باشد که باعث یادگیری جملات و لغات پر کاربرد شده و با استفاده از آنها میتوان گفتگوهای زندگی و یا محل کار را به راحتی با جملات انگلیسی انجام داد.