نسخه جدید دوره پنج صطحی زبان انگلیسی برای نوجوانان با ساختاری واضح و رویکردی برای مکالمه و تمرین برای آمادگی امتحانات ارائه شده است. در نسخه جدید حدودا 80 درصد محتوا کاملا مدرن شده است. همچنین واژگان و گرامر در این کتاب به صورت جدا سازی شده از یکدیگر ارائه شده است تا زبان آموزان تمرکز کامل بر روی آن مهارت داشته باشند. اهداف در نظر گرفته شده در این کتاب به صورت گام به گام برنامه ریزی شده است که زبان آموز بتواند با انجام تمرین های زیاد و همچنین فعالیت های مرتبط با هر درس، آمادگی خود را برای امتحانات و یا سطح دانش خود بالا ببرد.

این دوره در حال حاضر طیف گسترده ای از روش های تدریس را در بر می گیرد و به معلم یک روش انعطاف پذیر برای استفاده در کلاس درس یا خانه ارائه می دهد.